: (0212) 243 35 50

Yapı Tasarımında Dikkat Edilecek Hususlar

Her ne kadar bir yapının tasarımı kadar işlevselliği, sağlam bir altyapıya sahip olması veya çevresiyle yakaladığı uyum önemli olsa da ilk dikkat çeken özelliği görünümüdür. Bu nedenle iyi ve uygun bir tasarım yapınızın değerini kolayca arttırabilir.

Yapı tasarımı söz konusu olduğunda ilk dikkat edilecek husus tasarım ve işlevin birbirine olan uyumudur. Her yapı tipinin kendine göre bir özelliği mevcuttur, bu nedenle bir yapıyı tasarlarken hangi özellikleri ön plana çıkaracağınızı bilmek son derece önemlidir. Örneğin bir spor tesisi ve bir endüstriyel tesisin tasarım açısından ihtiyaçları farklı olacaktır, bu nedenle projelerin tasarımları farklı şekillerde ele alınmalıdır.

İşlev ve tasarım uyumunun yanı sıra yapı tasarımlarında dikkat edilecek en önemli hususlardan biri de çatı konstrüksiyonudur. İnşa edilen yapının ömrünün uzunluğunun garanti altına alınmasının yanı sıra görünümünde de oldukça büyük rol oynayan çatı konstrüksiyonu söz konusu olduğunda çatı kaplamada kullanılacak kaplamanın tipi ve çatının eğiminin çok büyük önemi mevcuttur. Burada yine göz önünde bulundurulması gereken unsur yapının tipidir. Çok katlı binalarda kullanılacak olanla bir krenli depo yapısında kullanılacak çatı konstrüksiyonu aynı olmayacağı gibi estetik görünüm ve dayanıklılık açısından da kaplama tipi farklılık gösterecektir. Bunun yanında tasarlayacağınız çatının eğimi hem yapının bulunacağı bölge hem de işlevsel ihtiyaçları göz önünde bulundurularak kararlaştırılmalıdır.

Tasarladığınız yapı ister hizmete özel bir bina, ister bir köprü veya kaydırak olsun, özen göstereceğiniz birkaç nokta ile yapınızı bir sonraki seviyeye taşıyabilirsiniz.